Moni unelmoi omasta kahvilasta tai ravintolasta. Mikä olisikaan ihanampaa kuin tarjoilla tuoretta kahvia, uunituoretta pullaa ja täytettyjä leipiä, rupatella asiakkaiden kanssa kuulumiset ja pistää pullaa lisää uuniin. Ennen unelman toteutumista, on kuitenkin edessä monta selvitettävää asiaa, jotka saattavat tuntua kohtuuttoman raskailta tai hitailta juuri sinä hetkenä kun ei malttaisi odottaa unelmiensa kahvilan avaamista.

Tässä muutamia käytännön ohjeita sekä linkkejä tarkempiin ohjeisiin kahvilan tai ravintolan perustamisesta

Liikeidea?

- Yrityksen perustaminen lähtee liikeideasta, mikä on toimintasi perusta ja miksi asiakas tulisi juuri sinun kahvilaan tai ravintolaasi?

Liiketoimintasuunnitelma

- Ennen yrityksen perustamista on laadittava liiketoimintasuunnitelma. Mitä tarkemmin on määrittänyt oman liikeidean, kohderyhmän, oikean sijainnin ja selvittänyt taustatiedot ja laskelmat kannattavan liiketoiminnan aikaan saamiseksi, sitä todennäköisemmin yritys myös menestyy.

- Liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään käynnistämisvaiheen laskelmat tarvittavista investoinneista eli rahoituslaskelman (mitkä ovat liiketoiminnan aloittamisen kustannukset) sekä kannattavuuslaskennan, jonka avulla määritetään liiketoiminnan kannattavuus sekä myyntitavoitteet. Yksinkertaistettuna kuinka paljon kahvia ja pullaa täytyy päivässä myydä ja katetta ansaita, jotta käteen jäävä raha riittää kattamaan kuukausittaiset menot (vuokra, palkat ym.)

Yrityksen perustaminen

- Kahvilayrittäjää koskee normaalit yrityksen ja liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. Yrittäjän tulee tehdä yrityksen perustamisilmoitus yritystietojärjestelmään sekä .

Lisätietoja yrityksen perustamisesta:

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/perustaminen/

Lisätietoja veroasioista:

http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Perustaminen

Tilojen hankkiminen

- Kahvilan tai ravintolan perustaminen mihin tahansa kiinteistöön ei onnistu vaan tilan tulee olla hyväksytty ravintola/kahvilatoimintaan rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. Tila toki voidaan hyväksyttää rakennusvalvojalla, mutta kannattaa selvittää, mahdollistaako asemakaava tai suojelumääräykset tämän ja onko tämä kustannuksiltaan edes järkevää. Lisätietoja saa paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta.

Muut Lupa-asiat

- Elintarvikevalvontaviranomainen

Ennen toiminnan aloittamista, täytyy kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksyä tilat elintarvikehuoneistoksi. On myös laadittava omavalvontasuunnitelma. Mikäli tekee tiloissa remonttia, on hyvä ottaa yhteys kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen (esim. terveystarkastaja) jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin voidaan ottaa huomioon vaatimukset jo suunnitteluvaiheessa.

- Rakennuslupa

Mikäli kyse on suuremmasta remontista kuin pintaremontista, tarvitaan useimmiten muutostöille rakennuslupa.

 

- Palotarkastus

Pelastuslaitoksen valvontaosaston on tehtävä palotarkastus huoneistoon ennen toiminnan aloittamista. Mikäli ravintolassa tai kahvilassa on yli 50 asiakaspaikkaa, on laadittava pelastussuunnitelma. Ota yhteys paikalliseen pelastuslaitokseen.

- Anniskelulupa

Mikäli kahvilassa tai ravintolassa on tarkoitus myydä alkoholituotteita, vaaditaan anniskelulupa. Tämä haetaan paikalliselta lääninhallitukselta. Alkoholimyynnistä vastaavilla henkilöillä tulee olla anniskelupassi.

http://www.anniskelupassi.com/

- Hygieniaosaamistodistukset

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviltä työntekijöiltä vaaditaan hygieniaosaamistodistus. Hyväksymistestejä järjestää Eviran hyväksymät hygieniaosaamistestaajat.

http://www.palvelu.fi/evi/testerlist.php?lang=1

-Ulkotarjoilu

Terassin pystyttäminen vaatii myös kiinteistön sekä rakennusviraston (tiellä tms. sijaitseva terassi) luvan. Ulkotarjoilusta on myös tehtävä ilmoitus poliisille.

- Ulkomainonta

Ulkomainonta vaatii myös oman lupansa ja tämä kannattaa huomioida rakennusluvan yhteydessä. Erilaisten mainoslaitteiden käyttö saattaa vaatia myös kiinteistön omistajan luvan.

- Äänentoisto

Musiikin soittaminen tai muu äänentoisto ulkotiloissa vaatii tämä ympäristökeskuksen myöntämän luvan.

Valikoimat

Leipomotuotevalikoiman rakentamisessa ja suunnittelussa kannattaa olla yhteydessä Fazerin myyntiedustajaan. Me autamme sinua rakentamaan juuri sinun tarpeisiisi soveltuvan valikoiman. Myyntiedustajiemme yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä:

Fazer Leipomot yhteystiedot

Lisätietoja ravintolan tai kahvilan perustamisesta:

http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/lupa?id=250314

http://www.yrityssuomi.fi/yrityksen-perustaminen